Privacy

Zoekdielook.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Zoekdielook.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Zoekdielook.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Zoekdielook.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Zoekdielook.nl bepaalde informatie nodig. Zoekdielook.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Zoekdielook.nl. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op de Website bezoekt.

Voor zover Zoekdielook.nl deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Zoekdielook.nl ze?

Voor de correcte werking van de Dienst gebruikt Zoekdielook.nl cookies. Door gebruik van de Dienst kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Zoekdielook.nl kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van Zoekdielook.nl

Zoekdielook.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

Naast functionele cookies plaatst Zoekdielook.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Zoekdielook.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Ook plaatst Zoekdielook.nl cookies die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden Zoekdielook.nl de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Daarnaast gebruikt Zoekdielook.nl permanente cookies om jouw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert Zoekdielook.nl jouw surfgedrag op de Website om op basis daarvan specifiek op jouw gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites je naast deze Website bezoekt.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Zoekdielook.nl zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Zoekdielook.nl heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Zoekdielook.nl biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Zoekdielook.nl wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.

Advertenties

Op de Website zijn advertenties van derde partijen te zien. Deze advertenties worden getoond om er voor te zorgen dat het gebruik van de Website gratis blijft. Via deze advertenties worden permanente cookies op jouw randapparatuur geplaatst. Deze cookies hebben in de eerste plaats als doel om te bepalen welke advertenties je reeds hebt gezien, zodat je niet iedere keer met dezelfde advertenties wordt geconfronteerd.

Daarnaast hebben de cookies tot doel om jouw surfgedrag te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op deze wijze kan de adverteerder uw randapparatuur herkennen als je naar een andere website surft waarop de adverteerder ook advertenties plaatst. Aan de hand van het door de adverteerder opgebouwde profiel van jouw surfgedrag, is de adverteerder in staat om je specifiek op jou van toepassing zijnde aanbiedingen te doen.

Affiliate cookies

Ook kan een derde zogenaamde affiliate cookies op jouw randapparatuur plaatsen. Dergelijke cookies verwijzen naar de informatie van het domein van Zoekdielook.nl, waardoor deze derde partij kan zien dat je bij het bezoeken van de website van deze derde van onze Website afkomstig bent. Dergelijke cookies hebben geen ander doel dan het duidelijk maken van het feit dat je van het webdomein van Zoekdielook.nl afkomstig bent.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Zoekdielook.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Zoekdielook.nl verstrekt. Zoekdielook.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar onze Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Zoekdielook.nl zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van Zoekdielook.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Zoekdielook.nl of dat de Dienst niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Voor welke doeleinden zal Zoekdielook.nl informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Zoekdielook.nl kan informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Zoekdielook.nl;

Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Zoekdielook.nl jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Zoekdielook.nl kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Zoekdielook.nl jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Zoekdielook.nl verlaat en op de website van een derde partij terecht komt. Zoekdielook.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Zoekdielook.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Zoekdielook.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Op welke wijze beschermt Zoekdielook.nl jouw persoonlijke informatie?

Zoekdielook.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.